International AA148 Truck Shop on ebay
International AB148 Truck Shop on ebay
International AS148 Truck Shop on ebay
International D1410 Truck Shop on ebay